• You Can Add

    מקווה הניה רבקה בונים מקווה טהרה לנשים בקריית טבעון לעילוי נשמת מרת הניה רבקה רסקין ע"ה - בואו להיות שותפים ולקחת חלק בפרוייקט הקדוש!

קורה עכשיו - פרויקט "פותחים שנה עם חיוך"

הפרויקט שפותח את שנת ה'תשע"ז הוא "פותחים שנה עם חיוך" - פרויקט הלבשה לרגל חגי תשרי הבאים עלינו לטובה. בואו לקרוא עוד על הפרויקט החשוב ולהיות שותפים!